PERCORRER NO CAMPEONATO MUNDIAL MASTER DE ATLETISMO.